mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Dynamiczne ustalanie cen to strategia oparta na rynkowych czynnikach popytu i podaży w czasie rzeczywistym. Mnożnik ma umożliwić pilne dostarczenie pomocy pacjentowi w nagłej sytuacji a zarazem pozwolić na skorzystanie z tej samej usługi w niższej cenie, ale po jej wcześniejszym zaplanowaniu lub poza tzw. godzinami szczytu. O ile ceny przedmiotów są +/- stałe to koszty teoretycznie tych samych usług często się różnią, np. branże turystyczna czy transportowa od dawna stosują cenniki wynikające z aktualnej sytuacji rynkowej. Prawdopodobnie najbardziej znanym, a na dodatek zautomatyzowanym taryfikatorem tego typu jest dynamiczny cennik ubera. Elastyczny cennik powoli zdobywa również gastronomię, gdzie QR kodowe menu w czasie rzeczywistym informuje gości o aktualnych cenach posiłków w wakacyjnych kurortach analogicznie do wykresów, na których pracują maklerzy giełdowi. Elastyczna polityka cenowa dla domowych usług medycznych to szansa na tańszą usługę np. dla seniorów, którzy z reguły nie są silnie związani harmonogramem dnia i choć np. muszą cyklicznie zmieniać  opatrunek to mogą to robić o dowolnej porze dnia. Z drugiej strony pacjenci, którzy nagle i jednorazowo potrzebują np. kroplówki na zatrucie pokarmowe albo wymiany cewnika mogą być skłonni zapłacić nieco więcej za natychmiastową pomoc.

Dynamiczny cennik usług pielęgniarskich

Dynamiczna polityka cenowa może wydawać się czymś innowacyjnym, jednak od lat jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach gospodarki – np. transport, turystyka. Pozorną nowością jest również wprowadzenie elastycznej strategii cenowej w usługach pielęgniarskich. Warto zaznaczyć, że wielu pacjentów było zaskoczonych możliwością otrzymania kroplówki w domu podczas pandemii, choć Pogotowie Pielęgniarskie, doctordetox.pl i inni oferowali takie leczenie na długo przed pojawieniem się wirusa COVID-19. Aktualnie świadomość na temat możliwości jakie oferuje domowa pielęgniarka jest już znacznie większa. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie pacjentom, że jeżeli ich problem nie wymaga pilnej interwencji medycznej to mogą umówić się na wizytę domową w mniej obleganych godzinach, dzięki temu zapłacą mniej otrzymując tę samą usługę najwyższej jakości a nam łatwiej będzie zorganizować pracę i zapewnić pomoc wszystkim potrzebującym bez konieczności wprowadzania arbitralnego triażu. Reasumując elastyczna polityka cenowa jest czymś naturalnym a dynamiczny cennik usług pielęgniarskich jest korzystny zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego. 

Jak wycenić usługę pielęgniarską

Zadaniem dynamicznego cennika jest zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów poprzez skłonienie pacjentów nieograniczonych czasowo do zamawiania usługi poza “godzinami szczytu”. W zamian pacjent otrzymuje tańszą usługę – tzn. taką której cena pozwala przede wszystkim na pokrycie kosztów jej dostarczenia i minimalny założony zarobek. Zatem żeby wycenić usługę trzeba możliwie jak najdokładniej określić koszt jej zrealizowania, na który w zależności od indywidualnej sytuacji składać się mogą równe czynniki. Z realizacją usługi dostępnej stacjonarnie lub mobilnie związaną różne koszty. W obydwóch przypadkach trzeba pokryć “uniwersalne” opłaty stałe np. wynagrodzenie za pracę wraz z kosztami uzyskania przychodu, utylizacja odpadów medycznych, OC itp. Główne różnice pomiędzy stacjonarnymi i mobilnymi usługami pielegniarskimi to czynsz i opłaty za gabinet versus koszt utrzymania taboru samochodowego. Kolejna istotna różnica związana jest z ilością zabiegów jakie można wykonać w jednostce czasu. Podczas domowego pobierania krwi można zebrać próbki średnio od 1 pacjenta w gęsto zaludnionej aglomeracji przy średnim natężeniu ruchu drogowego i dostępnych miejscach postojowych. Pobierając krew stacjonarnie w ciągu 60 minut jedna pielęgniarka może wykonać punkcję żyły u co najmniej 10 osób. Reasumując dokonując wyceny usługi i opłacalności działalności trzeba wziąć pod uwagę czynniki mikroekonomiczne charakterystyczne dla danego rejonu. 

Domowe usługi pielęgniarskie – nowoczesność czy przeżytek 

Domowa pomoc medyczna cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Społeczeństwo się starzeje, a świadomość pacjentów rośnie. Pielęgniarstwo to jeden z najszybciej rozwijających się zawodów. Profesja ta liczy sobie zaledwie około 200 lat, a zakres umiejętności jakimi posługują się pielęgniarki nieustannie rośnie. Współczesna pielęgniarka diagnozuje i leczy wykonując zabiegi oraz stosując farmakoterapię RX (leki wydawane na receptę). Zawód pielęgniarki jest niezwykle wyczerpujący emocjonalnie (nieustanny kontakt z cierpieniem), między innymi dlatego niewiele osób decyduje na tę ścieżkę zawodową a na rynku brakuje pielęgniarek.

Podsumowanie

Dynamiczny cennik usług pielęgniarskich pozwala na skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w niższej cenie i skraca kolejki w godzinach szczytu. Społeczeństwo się starzeje, dlatego zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie rośnie, jednak pielęgniarek ubywa na rynku pracy przez co mogą rosnąć kolejki. Elastyczna polityka cenowa nie jest niczym innowacyjnym, jednak nie jest powszechnie stosowana. Pielęgniarstwo rozwija się dynamicznie, a pielęgniarki wprowadzają różne rozwiązania mające usprawnić ich pracę i ułatwić życie pacjentów.

< Poprzedni artykuł Następny artykuł >