mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Kaniula dożylna (wenflon) to urządzenie przeznaczone do dożylnego podawania kroplówek lub przetaczania krwi. Wenflon składa się z korpusu wyposażonego w zawór iniekcyjny oraz rurki/ cewnika. Korpus wenflonu mocowany jest na skórze pacjenta (do niego podłączane są kroplówki) a cewnik umieszczany jest w żyle. Kaniule dożylne stosowane są od wielu lat, dowiodły że są skuteczne i bezpieczne. Mechaniczna usterka wenflonu np. oddzielenie rurki od korpusu może doprowadzić do poważnych powikłań – np. zator, martwica żyły. Odspojenie cewnika od wenflonu zdarza się niezwykle rzadko. Lokalizacja i ekstrakcja rurki, która po odłączeniu się od korpusu wenflonu uległa przemieszczeniu z miejsca wkłucia mogą być trudne. Prawidłowe użytkowanie wenflonu zmniejsza ryzyko odłączenia cewnika od kaniuli.

Inspekcja wenflonu przed użyciem

Wenflony to urządzenia jednorazowego użytku, przeznaczone są do obsługi przez personel medyczny. Dostarczane są jako sterylne, nietoksyczne i niepirogenne. Przed użyciem wenflonu należy wnikliwie ocenić integralność opakowania jednostkowego oraz sam wenflon, wszelkie odstępstwa od normy dyskwalifikują wenflon do stosowania. Po otwarciu sterylnego opakowania należy natychmiast zużyć kaniulę. Pojedyncze wenflony dostarczane są w delikatnych papierowo-foliowych blistrach albo w twardych plastikowych pudełkach w kształcie tuby. Nie wolno stosować kaniul, dla których upłynęła data przydatności do użycia

Wizualna ocena wenflonu nie pozwala zweryfikować np. czy urządzenie jest jałowe albo czy zastosowane tworzywa (np. poliuretan, polipropylen, polietylen, stal nierdzewna czy teflon) mają odpowiednie właściwości. 

wenflony w twardym i miękkim opakowaniu
Z lewej strony dwa wenflony w miękkich opakowaniach papierowo-foliowych (orientacja pozioma). Po prawej, w pionie kaniula dożylna w twardym opakowaniu.

Budowa wenflonu

Wenflon składa się z korpusu, który z jednej strony zakończony jest zaworem iniekcyjnym a z drugiej cewnikiem. Większość wenflonów wyposażona jest w skrzydełka, które wystają po bokach korpusu, wzdłuż długiej osi urządzenia, ułatwiają one mocowanie wenflonu na skórze. W opakowaniu wenflon nabity jest na mandryn/ igłę ze stali nierdzewnej, której ostre zakończenie wystaje kilka milimetrów ponad czubek cewnika z tworzywa sztucznego. Przeciwległy koniec mandrynu zazwyczaj zaślepiony jest korkiem, który po założeniu wkłucia służy do zakręcenia zaworu w wenflonie. Mandryn umożliwia założenie wenflonu. Podczas kaniulacji mandryn służy: do przebicia skóry, punkcji żyły i zapewnia prowadzenie dla giętkiego cewnika. Niektóre kaniule wyposażone są w pasek umożliwiający lokalizację rurki w badaniu RTG. Mandryn ma 3-4 cm długości dlatego, coraz częściej producenci wyposażają go w opcję safe, która uniemożliwia zakłucie zużytą igłą. W niektórych wenflonach opcja safe uniemożliwia również ponowne wsunięcie mandrynu do cewnika. Najpopularniejsze wenflony zaopatrzone są w dwa zawory iniekcyjne, z których jeden zaopatrzony jest w gwint luer lock, do którego przykręca się aparat do przetaczania płynów, tzw. port górny (bez gwintu, z kolorową zatyczką) służy do podawania leków bezpośrednio ze strzykawki. 

wenflon, kaniula dożylna
Wenflon z mandrynem.
Budowa wenflonu
Elementy budowy wenflonu.
mandryn
Przykłady igieł występujących w wenflonach. Od góry dwa przykłady mandrynów z opcją safe – ostry czubek jest zabezpieczony przed ukłuciem.
róne wenflony
Przykłady różnych kaniul do cewnikowania żył obwodowych.

Kaniulacja naczyń obwodowych – zakładanie wenflonu

Proces zakładania wenflonu oraz przeznaczenie poszczególnych jego elementów najlepiej jest prześledzić na filmie. W skrócie – po założeniu stazy nakłuwamy żyłę pod ostrym kątem a kiedy w komorze kaniuli pojawi się krew jednocześnie wysuwamy mandryn i wsuwamy cewnik żylny. Uciskając naczynie palcem blokujemy wypływ krwi z wenflonu i sprawdzamy drożność kaniuli przepłukując ją 0,9% NaCl ze strzykawki. Zawór zamykamy korkiem luer lock albo podłączamy do niego kroplówkę. Wkłucie zabezpieczamy plastrem. 

Jeżeli interesuje Cię zakładanie wenflonów zapoznaj się z innymi tekstami i filmami na tej stronie np. bezpieczne używanie wenflonu, zakładanie wenflonu i odwiedź kanał Pogotowie Pielęgniarskie na YT.

Czego nie należy robić podczas zakładania wenflonu

Nie należy wyginać, rozciągać wenflonu w opakowaniu ani po jego wyjęciu – może to doprowadzić do pęknięcia cewnika. Podczas zakładania wenflonu można jedynie wycofywać mandryn z wenflonu. Ponowne wsunięcie częściowo lub całkowicie wysuniętej ostrej igły nie jest dozwolone gdyż może spowodować odcięcie cewnika/ rurki, która pozostając w żyle wywoła zator i stan zapalny.

Miejsce wkłucia a trwałość kaniuli dożylnej

Dokonując wyboru miejsca założenia wenflonu preferujemy kończynę górną zaczynając od okolicy dłoni/ przedramienia. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej żyły w tym obszarze to zakładamy wenflon w zgięciu łokciowym. W ratownictwie, w stanach nagłych wenflon bywa zakładany na szyi. W skrajnych sytuacjach np. u pacjentów paliatywnych, wenflon może zostać założony na kończynie dolnej, jednak należy tego unikać ze względu na utrudniony odpływ krwi z nóg. W geriatrii, onkologii  zdarza się zakładać wenflon podskórnie na brzuchu. U niemowląt wenflon zakłada się również na głowie.

Kaniula umieszczona w zgięciu łokciowym narażona jest jest na zginanie (szczególnie u dzieci) dlatego wenflon powinien być wystarczająco trwały aby wytrzymał ciągłe zgianie przez kilka dni. 

Odłączenie cewnika od wenflonu

W swojej karierze dwa razy spotkałam się z przypadkiem odłączenia cewnika od wenflonu. Podczas wywiadu jedna pacjentka opowiedziała mi o tym jak od wenflonu założonego na grzbiecie jej dłoni w szpitalu odłączyła się część cewnika, która następnie przemieściła się w okolice łokcia skąd została usunięta operacyjnie. Drugi przypadek ujawniłam osobiście. Wyjmując wenflon po podaniu kroplówki zauważyłam, że cewnik w całości i nie stawiając oporu wysunął się z korpusu wenflonu w taki sposób, że kilka milimetrów rurki wystawało z miejsca wkłucia umożliwiając jego chwycenie i ekstrakcję pęsetą/ peanem. Poniżej prezentuję zdjęcia tego wenflonu.

odłączenie kaniuli od cewnika
Cewnik wysunął się z kaniuli podczas wyjmowania wenflonu.
czy wenflon może się złamać?
“Złamany” wenflon (cewnik wysunął się z korpusu kaniuli pozostając w ciele pacjenta).

Przeciekający wenflon 

Niejednokrotnie u pacjentów, u których wenflon pozostawał w żyle przez kilka dni (najczęściej w zgięciu) obserwowałam przeciekanie w miejscu połączenia cewnika z korpusem przez co konieczne było usunięcie/ wymiana wenflonu. Zdarzało się również, że po wyjęciu wenflonu z żyły widoczne było pękniecie/ złamanie cewnika, związane z regularnym zginaniem kończyny w miejscu gdzie założony był cewnik. Stosowanie przezroczystych opatrunków na wkłuciach znacznie zwiększa bezpieczeństwo bo pozwala obserwować miejsce wkłucia.

cewnik żylny przezroczysty opatrunek
Przezroczysty opatrunek wenflonu ułatwia obserwację wkłucia i zwiększa bezpieczeczeństwo.

Podsumowanie

Mechaniczne wady wenflonów zdarzają się niezwykle rzadko. Zawsze należy być uważnym żeby nie przeoczyć szczegółów, które mogłyby narazić pacjenta na utratę zdrowia lub życia. Skrzydełka i górny zawór są zbędne w wenflonach, a na dodatek mogą się np. zahaczyć o barierkę łóżka i doprowadzić do wyrwania wkłucia. Wenflon zabezpiecza się plastem a do portu luer lock można dokręcić np. przedłużkę z  kranikiem, która ograniczy manipulację przy samym cewniku. Prawidłowe przechowywanie i użytkowanie wenflonu zmniejsza ryzyko odłączenia cewnika od kaniuli. Twarde opakowanie lepiej zabezpiecza kaniulę przed potencjalnym uszkodzeniem podcza przechowywania (np. plecak ratownika medycznego). Przezroczysty plaster ułatwia pielęgnację wkłucia i zmniejsza ryzyko powikłań.

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Wenflon, wigo to potoczne nazwy jednorazowej kaniuli (elastyczna rurka) przeznaczonej do cewnikowania żył obwodowych. Zabieg przeprowadza się w celu uzyskania krótkotrwałego dostępu żylnego między innymi do wielokrotnego podawania płynów (kroplówek), leków przetaczania krwi lub pobierania krwi. Obecnie uważa się, że kaniula która jest drożna może pozostawać w żyle tak długo jak nie powoduje odczynu zapalnego.

Używanie wenflonów

Przed i po każdym użyciu wenflonu należy go przepłukać niewielką ilością płynu np. soli fizjologicznej (0,9% NaCl). W ten sposób sprawdzamy drożność wkłucia i zapobiegamy zwężaniu jego światła przez skrzepy krwi i precypitujące leki. Płucząc wenflon obserwujemy miejsce wkłucia pod kątem ewentualnych przecieków. Zdarza się, że wenflony założone w zgięciu, przegubie (ręka pracuje) łamią się powodując wyciek z miejsca wkłucia. W praktyce wenflony często ulegają zaczopowaniu przed upływem 3-4 dni i muszą być wymienione na nowe.

Założenie wenflonu

Kaniulację przeprowadzamy w miejscach niezmienionych chorobowo. W miarę możliwości do zabiegu wybieramy duże, poste, widoczne żyły a wenflon umieszczamy tak żeby nie przeszkadzał pacjentowi.

Założenie i utrzymanie wkłucia obwodowego może być utrudnione u pacjentów z kruchymi żyłami (np. w związku z chorobą nowotworową). Żyły mogą być ledwo zauważalne u osób otyłych, obrzękniętych i bardzo małych dzieci. Tatuaże zmniejszają widoczność naczyń krwionośnych. Pacjenci odwodnieni lub we wstrząsie mogą mieć zapadnięte żyły, co również utrudnia kaniulację. Uzyskanie dostępu naczyniowego może stanowić wyzwanie u pacjentów pobudzonych i agresywnych. U osób dorosłych staramy się zakładać wkłucia na żyłach powierzchniowych kończyn górnych, w przypadku niemowląt często wybieramy głowę – bo u nich tam naczynia są bardziej widoczne.

Zobacz film, na którym pokazuję jak założyć wenflon na przykładzie kończyny górnej dorosłego mężczyzny (żyła odpromieniowa).   

 
 • Starannie wybieram miejsce punkcji. Poszukiwanie odpowiedniego naczynia rozpoczynam na grzbiecie dłoni i w razie problemów kieruję się w stronę zgięcia łokciowego. Dostęp żylny założony na przedramieniu jest trwalszy niż na dłoni. Założenie wkłucia w zgięciu łokciowym jest najprostsze, ale ze względu na największą ruchomość tego miejsca spośród wymienionych trwałość dostępu naczyniowego w dole łokciowym jest najmniejsza. 
 • Zakładam opaskę uciskową. Staza hamuje odpływ krwi z kończyny przez co naczynia stają się bardziej widoczne i łatwiejsze do nakłucia.
 • Dezynfekuję miejsce wkłucia. Po aplikacji środka do dezynfekcji czekam aż zniszczy on drobnoustroje bytujące na skórze. Jeżeli alkohol odparuje to ukłucie również nie będzie szczypało. Podczas parowania alkoholu z powierzchni skóry miejsce dezynfekcji może się ochładzać, dlatego nie używam więcej środka niż jest to konieczne. Ochłodzenie skóry może powodować dyskomfort podczas punkcji oraz powodować, że żyła na chwilę się „chowa”, szczególnie u pacjentów ze skrajnie niskim BMI. 
 • Wybieramy najmniejszy rozmiar kaniuli, który umożliwi odpowiednią podaż płynów. Im mniejsza kaniula tym większy komfort pacjenta. Większe wenflony umożliwiają szybsze przetaczanie płynów, jednak kroplówki najczęściej podajemy powoli.  Uważnie oglądam opakowanie wenflonu, usuwam osłonę igły i chwytam wenflon za korpus. Nigdy nie dotykam cewnika.
 • Pod ostrym kątem, ostrożnie wprowadzam fragment cewnika do żyły. Gdy w okienku wypływu wstecznego pojawi się krew wyciągam mandryn jednocześnie wprowadzając cewnik do naczynia. Nigdy nie wprowadzam ponowinie do wenflonu częściowo lub całkowicie wysuniętej igły – może to doprowadzić do odcięcia kateteru, który może utknąć w żyle powodując stan zapalny i zator. Zabezpieczam wkłucie za pomocą opatrunku. Co najmniej ⅔ cewnika powinny znajdować się w żyle, zbyt płytkie założenie kateteru może doprowadzić do jego wysunięcia podczas poruszania szczególnie jeżeli cewnikowane naczynie położone jest głęboko.   
 • Po całkowitym wyjęciu igły uciskam żyłę powyżej miejsca wkłucia żeby zapobiec wypływowi krwi. Do zaworu podłączam strzykawkę z solą fizjologiczną  żeby sprawdzić czy wkłucie jest drożne (przepłukać wenflon). 
 • Następnie zamykam zawór wenflonu za pomocą korka lub drenu zakończonego kranikiem/ korkiem. Zastosowanie “przedłużki” ograniczona ilość manipulacji bezpośrednio przy wkłuciu i wydłuża żywotność wenflonu oraz zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania. Świeżo założony wenflon może posłużyć bezpośrednio do podania kroplówki. 
 • Nigdy nie montuję korka wykręconego z zaworu głównego w zaworze górnym. Korek jest jednorazowy, należy do zutylizować po użyciu. W miarę dostępności wybieram kaniule bez dodatkowego portu górnego, który w praktyce używany jest niezwykle rzadko a może stanowić wrota zakażenia. Z mojej perspektywy port górny służy głównie do szybkiego rozpoznawania rozmiaru wenflonu dzięki kodowaniu kolorystycznemu.

Pielęgnacja miejsca wkłucia

Mi najwygodniej pracuje się z przezroczystymi opatrunkami, które ułatwiają oględziny miejsca wkłucia i zmniejszają ryzyko odczynu alergicznego. W przypadku wenflonów wkłucie zmieniane jest na tyle często, że stosowanie opatrunków ze środkiem antyseptycznym (np. chlorheksydyna) może stanowić dodatkowe zabezpieczenie np. u pacjentów z immunosupresją. Plastrami ze środkiem przeciwbakteryjnym obowiązkowo zabezpieczam wkłucia głębokie do długotrwałego stosowania.

Omyłkowe założenie wkłucia do tętnicy

Jeżeli po wkłuciu igły wydaje Wam się, że krew jest zdecydowanie jaśniejsza niż zwykle i praktycznie wypycha mandryn to najprawdopodobniej jest to tętnica. Jeżeli mimo wszystko podłączycie do niej kroplówkę a krew będzie się cofać do drenu i tętnić to macie absolutną pewność, że trafiliście w tętnicę. W takiej sytuacji należy niezwłocznie usunąć wkłucie i mocno ucisnąć miejsce po igle.

Linia tętnicza może zakłócać przepływ krwi i utrudnić jej dostęp do wybranych tkanek, jeżeli nie ma wystarczającego zaopatrzenia przez inne tętnice. Leki podane do tętnicy zamiast do żyły mogą doprowadzić do traumatycznego uszkodzenia tkanek- dlatego nie wolno podawać leków tą drogą. Iniekcje do krwioobiegu przeprowadzamy wyłącznie za pośrednictwem żył.

Kaniula tętnicza

Linia tętnicza stosowana jest do pomiarów ciśnienia i badań gazometrycznych. Przed założeniem kaniuli tętniczej przeprowadzany jest test Allena, który pozwala określić stan unaczynienia tętniczego. Kaniula dotętnicza wygląda podobnie do zwykłego wenflonu, jednak ze wględu na ciśnienie panujące w tętnicach posiada ona mechanizm zapobiegający cofaniu się krwi (zawór odcinający). W kaniulach tętniczych nie znajdziemy zaworów injekcyjnych, w które z reguły wyposażone są wenflony. 

Jakie są rozmiary, kolory wenflonów

Na rynku dostępnych jest ~8 rozmiarów wenflonów. Wielkości oznaczono kolorami (od najmniejszego do największego) – fioletowy, żółty, niebieski, różowy, zielony, biały, szary, pomarańczowy. Fioletowa kaniula używana jest niemal wyłącznie u noworodków. W tabeli przedstawiam najczęściej spotykane rozmiary kaniul dożylnych.

Kolor kaniuli

Rozmiar kaniuli, SWG [G]

Średnica ∅ / długość  cewnika [mm]

Pomarańczowy

14

2,00 / 45

Szary

16

1,75 / 45

Biały

17

1,50 / 45

Zielony ’

18

1,30 / 45

Zielony

18

1,30 / 32

Różowy

20

1,00 / 32

Niebieski

22

0,90 / 25

Żółty

24

0,70 / 19

Fioletowy

26

0,60 / 19

rozmiary wenflonów
8 rozmiarów kaniul wraz z mandrynami. Mandryn wenflonu 20G (różowy) z opcją “safe”, która zabezpiecza ostry czubek igły chroniąc przed zakłuciem po zużyciu.

SWG (ang. Standard Wire Gauge) – standardowa skala wielkości G, stosowana w Polsce. Średnica cewnika zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby jednostek G (średnica jest odwrotnie proporcjonalna do liczby jednostek G). Długość cewnika skraca się wraz ze spadkiem jego średnicy.

Niekiedy, pomiędzy producentami kaniul dożylnych występują drobne wahania w parametach danego koloru/ rozmiaru – głównie na poziomie średnicy cewnika. Najczęściej długość cewnika wenflonu znajduje się w zakresie od 19 mm do 45 mm, a średnia w przedziale od 0,6 mm do 2,0 mm – tzw. krótkie kaniule naczyniowe.

Jakie powikłania mogą powodować wenflony?

Najcięższym powikłaniem, z jakim się spotkałam był przypadek pacjenta, u którego doszło do odłączenia kaniuli od gniazda luer lock (fabryczna wada wenflonu, rurka odłamała się i pozostała w świetle naczynia). Fragment kaniuli uległ przemieszczeniu, wywołał masywny stan zapalny i musiała zostać usunięta chirurgicznie (czy wenflon może się złamać?).

Najczęstszym powikłaniem jest krwiak po wyjęciu kaniuli – można zminimalizować ryzyko jego wystąpienia uciskając miejsce po usunięciu wenflonu. W literaturze znajdziecie informacje, że niewłaściwe używanie wenflonu może wywołać zator gazowy, jednak, aby był on groźny dla zdrowia lub życia musiałby mieć dużą objętość. Inne możliwe powikłania to: odczyn alergiczny lub stan zapalny w miejscu wkłucia, zator spowodowany przez zakrzep. Zakarzenia unikamy przestrzegając zasad antyseptyki. Podczas podawania wlewu dożylnego może dojść do wynaczynienia płynu, dlatego należy stale nadzorować ten proces.

Problem z wkłuciem wenflonu – jak znaleźć żyłę i uzyskać dostęp naczyniowy w trudnych przypadkach

 • Kaniulacja żył u pacjentów przytomnych poza umiejętnościami manualnymi wymaga również kompetencji interpersonalnych. Odpowiednie przygotowanie mentalne  pacjenta do zabiegu ma kluczowe znaczenie. Stres pacjenta prowadzi do centralizacji krążenia – wówczas żyły obwodowe są słabiej wypełnione a przez to trudniejsze do zlokalizowania i kaniulacji.
 • Pacjentowi można zaproponować szklankę wody. Spożyty płyn może zwiększyć objętość łożyska naczyniowego i uwidocznić żyły.
 • Ciepły okład pobudzi krążenie w kończynie i poprawi widoczność naczyń krwionośnych. Przeciwnie postępujemy gdy chcemy np. zahamować krwawienie – wówczas stosujemy zimny kompres.
 • Skierowanie kończyny w dół poprawi wypełnienie jej naczyń krwionośnych. W żyłach, inaczej niż w tętnicach panuje niewielkie ciśnienie dlatego krew powraca powoli (gdyby nie zastawki żylne mogłaby się nawet cofać). 
 • Pacjent może pobudzić krążenie kilkukrotnie zaciskając i rozluźniając pięść.
 • Opaska uciskowa (staza) spowalnia powrót krwii do serca – zwiększa wypełnienie i widoczność żył. Jednocześnie staza nie uciska na tyle mocno aby zablokować dopływ krwi tętniczej pod ciśnieniem. Reasumując krew trafia niejako do pułapki. 
 • Zastosowanie maści z nitrogliceryną na skórę powoduje rozszerzenie naczyń i poprawia ich widoczność.
 • Detektor żył IR lub USG są dobrymi narzędziami do lokalizacji żył.

Często zadawane pytania

Cofanie krwi do kroplówki

Najczęstszą przyczyną cofania krwi do kroplówki jest grawitacja. Położenie zbiornika z płynem zbyt nisko np. na łóżku pacjenta podczas transportu powoduje że krew może się cofać do kroplówki. Opakowanie z płynem infuzyjnym powinno zawsze znajdować się powyżej miejsca wkłucia. Czasami krew zaczyna cofać się się do drenu kroplówki po tym jak skończy się płyn infuzyjny a regulator przepływu nie został zaciśnięty na drenie. Omyłkowe założenie wkłucia do tętnicy powoduje cofanie krwi do kroplówki.

Jak długo może być wenflon w żyle

Według aktualnych wytycznych nie ma limitu ograniczającego czas przez jaki kaniula dożylna może pozostawać w naczyniu. Wenflon może być w żyle tak długo jak nie powoduje działań niepożądanych, jest drożny i potrzebny. Ocena stanu klinicznego wkłucia powinna być wykonywana przynajmniej raz na 24 godziny.