IV drip

IV treatment at home.

More

Urinary
catheterization

Catheter insertion, exchange or removal. Bladder drainage or urine collection.

More

Injections

Injections at home. Mobile nurses.

More

Taking out
stitches

Stitches removal at patients home.

More

Gdańsk, Gdynia, Sopot

How to give subcutaneous injection

Zastrzyk podskórny w brzuch

Zastrzyk podskórny polega na podaniu substancji czynnej do tkanki tłuszczowej znajdującej się pomiędzy skórą a mięśniami. Lek podany w ten sposób wchłania się wolniej (słabsze ukrwienie rejonu iniekcji) niż np. po podaniu domięśniowym lub dożylnym, dlatego zazwyczaj działa dłużej i mniej gwałtownie. Pielęgniarka na filmie pokazuje popularną i relatywnie bezpieczną metodę robienia zastrzyków podskórnych. Technika opiera się na utworzeniu palcami fałdu ze skóry pacjenta. Fałd ogranicza ryzyko nakłucia znajdujących się głębiej naczyń i mięśni. Igła wbijana jest w wierzchołek fałdu skórnego, najczęściej pod kątem 90°. U osób bardzo szczupłych, o cienkiej warstwie tkanki tłuszczowej pod skórą igłę można wbić pod mniejszym kątem (90°- 45°)- najczęściej umożliwia to uzyskanie nieco dłużej drogi dla igły. W większości przypadków po prawidłowym umieszczeniu igły pod skórą można rozluźnić skórę. U bardzo szczupłych pacjentów może zachodzić konieczność trzymania fałdu przez cały czas trwania iniekcji- w celu uniknięcia przemieszczenia igły do tkanek znajdujących się głębiej. Czasami utrzymywanie zbyt mocnego ucisku podczas robienia zastrzyku podskórnego może powodować opór dla tłoka strzykawki i wywoływać ból u pacjenta.

Watch a short video of the nurse presenting the technique of subcutaneous injection. The video was prepared for patients so that they know what to expect during a procedure performed by a professional. Do not inject yourself – without proper training as it may lead to loss of health or life.

See how to give self-injection with a pre-filled syringe. This uncomplicated medical procedure should be performed by a medic, but patients can do after short training. The man in the film is not a medic, but after consultation with our nurse, he coped with the injection perfectly. Remember that not every pre-filled syringe can be self-injected – always read the drug leaflet carefully and if in doubt, ask your nurse or doctor for advice. In this video, heparin is given, which can be injected on its own in certain situations.