Wenflon

Wenflon, wigo to potoczne nazwy jednorazowej kaniuli (elastyczna rurka) przeznaczonej do cewnikowania żył obwodowych. Zabieg przeprowadza się w...

Marskość wątroby

Marskość wątroby jest ostatnim stadium postępującego zwłóknienia/ bliznowacenia i degeneracji tego organu. W miejscu obumierających komórek wątrobowych (hepatocytów)...

Żółtaczka

Zespół objawów polegających na zażółceniu skóry, twardówki oka, błon śluzowych w związku ze wzrostem stężenia bilirubiny (żółty barwnik)...

Zastrzyki z witaminy B12

B12 jest najczęściej podawaną witaminą w zastrzykach i jedną z najczęściej wykonywanych iniekcji w gabinetach POZ. Niedobór kobalaminy...

Leczenie łagodnego przebiegu COVID

Leczenie COVID- 19 warto rozpocząć jak najszybciej, żeby zapobiec rozwojowi choroby i ewentualnym powikłaniom. Domowe sposoby mogą okazać...

Kiedy skończy się pandemia COVID- 19

Pandemia zakończy się w momencie osiągnięcia odporności stadne przez społeczeństwo globalne. Nieskoordynowane wysiłki poszczególnych państwa mogą zostać zaprzepaszczone...