mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Cewnikowanie pęcherza moczowego to zabieg umożliwiający opróżnienie pęcherza kiedy oddanie moczu w sposób naturalny nie jest możliwe (zatrzymanie moczu). Płukanie cewnika Foleya wykonujemy żeby usunąć ciała stałe (np. skrzepy krwi), które mogą zablokować odpływ moczu z pęcherza moczowego. Do czyszczenia pęcherza przeznaczone są specjalne cewniki trójdrożne – nie powodują one wzrostu ciśnienia w pęcherzu. Samodzielne płukanie dwudrożnych cewników Foleya jest niewskazane gdyż może spowodować pęknięcie pęcherza. Pacjenci przewlekle cewnikowani stosunkowo często spotykają się z problemem zapchanego cewnika Foleya np. przez kamienie moczowe albo biofilm. Zapchany lub przeciekający cewnik należy wymienić a nie udrożnić poprzez płukanie polegające na cofnięciu zanieczyszczeń z drenu do pęcherza. Pęcherz moczowy jest sterylny, dlatego do płukania wolno stosować tylko jałowe płyny – np. 0,9% NaCl. Niestety wraz ze wzrostem liczby kanałów (dróg) w cewniku spada średnica głównego drenu odprowadzającego mocz, a przez to rośnie ryzyko zatkania większymi ciałami stałymi – np. skrzepy krwi. Dlatego jeżeli cewnik zapycha się niemal natychmiast po wymianie to medyk powinien wypłukać zanieczyszczenia z pęcherza moczowego za pomocą cewnika o szerokim kanale drenażowym. Aby zminimalizować ryzyko zapchania cewnika trzeba szczególnie dbać o higienę osobistą, nie wydłużać interwału wymiany cewnika. Pacjenci sprawni manualnie powinni rozważyć cewnikowanie przerywane, które charakteryzuje się mniejszą ilością zakażeń odcewnikowych (zakażenie układu moczowego -ZUM) niż cewnikowanie przewlekłe.

Płukanie cewnika Foleya

Do płukania pęcherza moczowego służy cewnik trójdrożny. Kluczową cechą trójdrożnego cewnika Foleya jest posiadanie dodatkowego kanału przeznaczonego do podawania płynu do pęcherza. Dzięki temu dren odprowadzający mocz jest zawsze drożny i działa jednokierunkowo – nie cofa zanieczyszczeń w górę układu moczowego i nie podnosi ciśnienia w pęcherzu. Cewnik trójdrożny działa w taki sposób, że płyn płuczący wchodzi jednym z wąskich kanałów i natychmiast może opuścić pęcherz szerokim przewodem drenażowym. 

Powszechnie stosowany dwudrożny cewnik Foleya posiada tylko jeden przewód, który przeznaczony jest do usuwania moczu. Jeżeli taki cewnik ulegnie zapchaniu np. przez kamień moczowy to w pęcherzu zaczyna gromadzić się mocz, a wzrost ciśnienia będzie powodował dolegliwości bólowe. Nie wolno wówczas płukać takiego cewnika tylko trzeba go wymienić. Ewentualny płyn podany “pod prąd” kanałem do odprowadzania moczu dodatkowo zwiększy ciśnienie w pęcherzu, który ma zablokowany odpływ co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego rozerwania. Wymiana zapchanego cewnika umożliwia usunięcie piasku, kamieni moczowych zmniejszając ryzyko ponownego zapchania cewnika. Kamienie moczowe cofnięte do pęcherza z pewnością szybko zapychają cewnik ponownie. Jednocześnie praktyka pokazuje, że najczęściej nie udaje się odetkać zapchanego cewnika pomimo wpompowywania płynu. Jeżeli cewnik zapchał się biofilmem to wtłoczenie go do pęcherze może doprowadzić do zakażenia układu moczowego (ZUM). 

Reasumując płukanie dwudrożnego cewnika Foleya jedynie naraża pacjenta na powikłania. Przez płukanie cewnika należy rozumieć płukanie pęcherza a nie udrażnianie zapchanego drenu odprowadzającego mocz z pęcherza. Niedrożny cewnik należy wymienić a nie udrożnić.

Przekrój poprzeczny przez trójdrożny cewnik Foleya.

Przecięty w poprzek trójdrożny cewnik Foleya.

Zbliżenie przekroju poprzecznego przez 3-drożny cewnik Foleya.

Zbliżenie przekroju poprzecznego przez 3-drożny cewnik Foleya. Widoczne są 3 kanały, odpowiednio: do drenażu moczu, do podawania płynu płuczącego, do napełniania balona kotwiczącego cewnik w pęcherzu.

Czym płukać cewnik / pęcherz moczowy

Do płukania pęcherza należy stosować jałowe płyny np. sól fizjologiczną taką jak do kroplówek. Zabieg musi być wykonywany z zachowaniem zasad aseptyki. Niestety podczas konsultacji z pacjentami cewnikowanymi przewlekle dowiaduję się, że niektórzy w nagłych sytuacjach próbują samodzielnie udrażniać cewnik wodą spożywczą. Nie powinni tego robić gdyż narażają się w ten sposób na poważne powikłania w postaci zakażenia, pęknięcia pęcherza.

Pęcherza nie płuczemy również przy użyciu płynu wieloelektrolitowego (PWE), gdyż zawarte w nim fosforany mogą faworyzować krystalizację i powstawanie kamieni moczowych. Woda spożywcza nie nadaje się do płukania pęcherza również ze względu na zawartość fosforanów.

Samodzielne płukanie pęcherza 

Samocewnikowanie pęcherza moczowego jest powszechne wśród przeszkolonych pacjentów sprawnych manualnie. Płukanie cewnika czy pęcherza również nie jest skomplikowane, ale wymaga sprawności manualnej oraz dokładności. Dlatego osoby nieprzeszkolone nie powinny podejmować samodzielnych prób cewnikowania pęcherza czy płukania cewnika. Po przeszkoleniu, samodzielnie wolno płukać tylko cewnik trójdrożny pod warunkiem, że nie uległ on zapchaniu. To że cewnik jest zapchany można łatwo rozpoznać – mocz lub płyn do płukania nie spływa do worka. Czasami po zapchaniu cewnika mocz wycieka bokiem – po ściankach zewnętrznych drenu. Podawanie płynu przez zapchany cewnik jest bezwzględnie zakazane – może spowodować pęknięcie pęcherza moczowego.

Przebieg cewnika moczowego w organizmie

Powyższa ilustracja prezentuje na czym polega cewnikowanie pęcherza. Cewnik to dren, który wsuwa się do pęcherza moczowego przez cewkę moczową. W zależności od budowy drenu, cewnik może służyć do opróżniania lub płukania pęcherza. Cewnik łączy cewkę moczową z pęcherzem umożliwiając podawanie płynów i opróżnianie pęcherza. U mężczyzn cewnik musi przejść przez długą cewkę moczową i prostatę. Przerost prostaty może powodować zastój moczu i utrudnia cewnikowanie. U Kobiet cewka moczowa jest stosunkowo krótka i wprowadzenie cewnika do pęcherza jest prostsze niż u mężczyzn.

Konserwacja – płukanie cewnika żeby przedłużyć jego żywotność?

Na rynku dostępne są preparaty do płukania cewników. Zawierają one przeciwbakteryjną chlorheksydynę lub kwas cytrynowy, mający rozpuszczać nieorganiczne inkrustacje (kwasek cytrynowy stosowany jest np. do odkamieniania czajników, ekspresów do kawy itp.). Płyny te przeznaczone są do konserwacji cewników wewnętrznych, mają podtrzymywać ich żywotność. Aktualne dane naukowe są niewystarczające aby rozstrzygnąć czy stosowanie tych płynów jest korzystne, obojętne lub negatywne. Wobec braku widocznych zalet uważa się, że konserwacja cewników przez płukanie jest niewskazana dlatego, że zwiększa ryzyko zakażenia. Warto zaznaczyć, że wymiana cewnika również stwarza ryzyko zakażenia a jednocześnie sam zabieg może powodować mechaniczne podrażnienie cewki moczowej i stres pacjenta. Jednocześnie najmniej zakażeń występuje w przypadku cewnikowania przerywanego – pacjent cewnikuje się kilka razy dziennie co sugeruje, że to nie sam zabieg stanowi największe ryzyko zakażenia. Reasumując potrzebne są dobrze zaprojektowane badania, które wyjaśnią kwestie poruszone w tym akapicie.

Jak udrożnić uporczywie zapychający się cewnik?

Jeżeli cewnik zapycha się niemal natychmiast po wymianie to znaczy, że w pęcherzu są ciała stałe dużych rozmiarów. Z takim problemem spotykają się np. pacjenci z krwawieniem (skrzepy), lub rozpadającym się guzem pęcherza. W tej sytuacji cewnik trójdrożny zapcha się nawet szybciej niż standardowy, dwudrożny cewnik Foleya. Dzieje się tak dlatego, że każdy dodatkowy kanał (droga) wewnątrz cewnika wymusza zmniejszenie średnicy kanału odprowadzającego mocz – żeby zachować rozmiar (jakie są rozmiary cewników?) określany wg. średnicy zewnętrznej cewnika (rysunek poniżej). Im mniejsza średnica kanału na mocz tym większe prawdopodobieństwo jego zaczopowania. 

Średnica otworów w różnych cewnikach urologicznych

Żeby pomóc pacjentowi z uporczywie zapychającym się cewnikiem medyk może założyć do pęcherza jednodrożny dren (np. cewnik nelaton), którego średnica wewnętrzna jest największa w porównaniu do innych cewników o tym samym rozmiarze. Z zachowaniem ostrożności można wówczas podać i odciągnąć płyn za pomocą strzykawki typu Janetta i usunięć duże ciała stałe, których nie dałoby się usunąć za pomocą cewnika trójdrożnego. Gdy płyn płuczący pozbawiony jest zanieczyszczeń można założyć dwu lub trój drożny cewnik z balonem.  Alternatywne zwiększanie rozmiaru cewnika może doprowadzić do urazu cewki moczowej.

Cewnikowanie pęcherza do celów opiekuńczych

Zakładanie cewnika u osób, które mogą samodzielnie oddawać mocz jest niewskazane. Naraża to pacjenta na powikłania. Zdarza się, że na niektórych przeludnionych oddziałach szpitalnych, domach opieki lub kiedy niedołężna starsza osoba opiekuje się pacjentem leżącym cewnik pęcherzowy zakładany jest w celach opiekuńczych. Ogranicza to ryzyko maceracji mokrej skóry osoby leżącej gdy opiekunowie nie są w stanie dostatecznie często przewijać chorego. Należy jednak za wszelką cenę dążyć do zapewnienia opieki odpowiedniej jakości i unikać cewnikowania do celów opiekuńczych. U pacjentów płci męskiej można stosować jednorazowe cewniki zewnętrzne, które są proste w obsłudze i nie powodują powikłań charakterystycznych dla cewników pęcherzowych. 

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Podstawowym przeznaczeniem cewnika Foleya jest tymczasowe “protezowanie” cewki moczowej aby umożliwić odpływu moczu zatrzymanego w pęcherzu. Zatrzymanie moczu częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. W skład męskiego układu moczowo-płciowego wchodzi prostata, która może się powiększać po przekroczeniu 50 roku życia. Przerost prostaty powoduje ucisk na cewkę moczową, zwęża jej światło i utrudnia swobodne opróżnianie pęcherza. Cewnikowanie pęcherza do celów higieniczno-opiekuńczych u pacjentów leżących jest stosowane rzadko (ryzyko zakażenia) niezależnie od płci. W przypadku kobiet cewnik Foleya częściej niż do cewnikowania pęcherza moczowego stosowany jest do preindukcji poroduskraca czas porodu i zwiększa bezpieczeństwo.  

Cewnik Foleya

Cewnik Foleya to zakończony balonikiem dren zaprojektowany do odprowadzania moczu z pęcherza dla osób z zatrzymaniem moczu. W kanonicznej sytuacji balon cewnika zapobiega wysunięciu się drenu z pęcherza przez co możliwy jest stały odpływ moczu. Niestandardowo balon może zostać umieszczony w innej jamie ciała np. w szyjce macicy w celu przyspieszenia jej dojrzewania i przyspieszeniu rozwiązania ciąży.  

Preindukcja porodu cewnikiem Foleya

Preindukcja porodu polega na stymulacji dojrzewania szyjki macicy, której skrócenie wywołuje akcję skurczową i skraca czas porodu. Przyspieszanie dojrzewania może się odbyć na drodze farmakologicznej lub mechanicznej. W położnictwie cewnik Foleya wykorzystywany jest do mechanicznej aktywacji dojrzewania szyjki macicy. Balon wprowadzony do szyjki macicy imituje główkę dzieckanaśladuje naturalny proces. Ucisk wywierany na ściany szyjki macicy przyśpiesza jej rozszerzanie i skracanie oraz nasila wydzielanie endogennych prostaglandyn stymulujących skurcze macicy

Cewnika Foleya jest skuteczną, niepowikłaną i tanią metodą preindukcji porodu. Aktualnie odsetek indukowanych porodów sięga nawet 30%. Indukcja stosowana jest gdy kontynuowanie ciąży jest bardziej ryzykowne niż jej rozwiązanie dla matki i/lub dziecka. Dzięki preindukcji porodu zmniejsza się odsetek cięć cesarskich oraz skraca się hospitalizacja pacjentów. Metoda ta jest wykorzystywana w położnictwie od 1861 roku.

Alternatywne metody mechanicznej preindukcji porodu

 • Dwubalonowy cewnik ginekologiczny (cewnik Atad).
 • Rozszerzadła ginekologiczne (rozszerzadła Hegara).
 • Dilapan-S (rozszerzadło osmotyczne/ higroskopijne, pęcznieje po umieszczeniu w szyjce macicy).
 • Amniotomia – chirurgiczne przebicie pęcherza płodowego.

Zaletą mechanicznych metod preindukcji porodu nad metodami farmakologicznymi jest mniejsza ilość działań niepożądanych.

 Przeciwwskazania do mechanicznej preindukcji porodu

 • Niskie usadowienie łożyska.
 • Krwawienie z dróg rodnych.
 • Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego.

 

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Cewnik Foleya (Foley’a) jest rodzajem cewnika pęcherzowego, który służy do drenażu moczu i/lub zanieczyszczeń. Cewniki występują w wielu rozmiarach – umożliwiających dopasowanie do potrzeb anatomicznych. W tym artykule zapoznasz się z budową i zasadą działania cewnika Foleya. Dowiesz się również jak dbać o cewnik aby optymalnie służył pacjentowi.

Przeznaczenie cewnika Foleya

Cewnik pęcherzowy typu Foleya jest to dren stosowany do odbarczania tamponady pęcherza moczowego. Prościej – cewnik Foleya – to wężyk umożliwiający opróżnienie pęcherza w przypadku zatrzymania moczu. Zastój moczu jest bolesny i grozi rozwojem infekcji. Częściej używany jest dwudrożny cewnik Foleya. Trójdrożna wersja cewnika Foleya pozwala nie tylko na drenaż moczu, ale również na płukanie pęcherza np. w celu usunięcia skrzepów krwi po zabiegu. Cewniki pęcherzowe nie powinny być stosowane do celów pielęgnacyjnych – u chorych leżących gdyż zwiększają ryzyko infekcji układu moczowego. 

Najczęstszą przyczyną zatrzymania moczu u mężczyzn jest przerost prostaty, którego ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Z kolei kobiet częściej niż mężczyzn dotyka zatrzymanie moczu w wyniku infekcji. Cewnik Foleya jest rutynowo zakładany podczas wielu operacji – narkoza osłabia między innymi mięśnie pęcherza moczowego.

Jak zbudowany jest cewnik Foleya

Cewniki Foleya mierzą około 40 cm długości. Wewnątrz drenu cewnika Foleya przebiegają dwa (cewnik dwudrożny) lub trzy kanały (cewnik trójdrożny). Jeden z kanałów jest ślepo zakończony balonem, który po wypełnieniu zapobiega wysunięciu się cewnika z pęcherza moczowego. Pozostałe kanały są otwarte z dwóch końców – aby umożliwić odpływ moczu i ewentualne dostarczenie płynu do płukania pęcherza. Między balonem a dystalnym (wewnętrznym), stożkowym zakończeniem cewnika zlokalizowane są otwory zbierające mocz z pęcherza. Zewnętrzna część cewnika Foleya wyposażona jest w dwa lub trzy porty. Jeden z portów służy do napełniania balonu kotwiczącego cewnik w pęcherzu. Ten port posiada standardowe złącze żeńskie typu Luer Lock, do którego pasuje klasyczna strzykawka. Inne porty, są elastyczne mogą być zamykane za pomocą dedykowanych korków w kształcie stożka. Kanał odprowadzający mocz można połączyć z workiem do zbiórki moczu.

Bbudowa cewnika foley'a

Zdjęcie 1. Budowa cewnika Foleya, na przykładzie cewnika dwurożnego CH 24 (niebieski) z wypełnionym balonem.

trojdrożny i dwudrożny cewnik foley'a - porównanie

Zdjęcie 2. Różnice pomiędzy dwudrożnym i trójdrożnym cewnikiem Foleya, na przykładzie rozmiaru CH 22 (fioletowy).

Jakie są rozmiary cewnika 

Cewniki dopęcherzowe typu Foleya dostępne są w parzystych rozmiarach (średnicach) od 6 do 24. Dla ułatwienia każdy rozmiar oznaczono innym kolorem. Poniżej przedstawiam parametry najczęściej stosowanych cewników:

 • 12 Fr/CH – fi 4,0 mm – biały,
 • 14 Fr/CH – fi 4,7 mm – zielony,
 • 16 Fr/CH – fi 5,3 mm – pomarańczowy,
 • 18 Fr/CH – fi 6,0 mm – czerwony,
 • 20 Fr/CH – fi 6,7 mm – żółty,
 • 22 Fr/CH – fi 7,3 mm – fioletowy,
 • 24 Fr/CH – fi 8,0 mm – niebieski.

jakie są rozmiary cewnika foley'a

Zdjęcie 3. Kodowanie wielkości cewnika kolorem, na przykładzie rozmiarów od CH 12 do CH 24. Tzw. “color code” odnajdziemy na złączu Luer Lock. Rozmiar cewnika napisany jest na złączu odprowadzającym mocz (na tym zdjęciu niewidoczne). 

Długość drenu i balonu kotwiczącego jest stała – nie zmienia się wraz ze średnicą. Balon najczęściej ma objętość 5 – 10 ml. Wraz ze zmianą średnicy cewnika zmienia się rozmiar otworu zbierającego mocz z pęcherza, który znajduje się pomiędzy balonem a obłym zakończeniem drenu. 

porównanie otworów odprowadzających mocz z cewnika foley'a po stroie pęcherza

Zdjęcie 4. Ujście kanału cewnika CH 24 i CH 12. Większy otwór rzadziej się zapycha, ale wiąże się on z większą średnicą drenu.

Najczęściej wybierane rozmiary cewnika

Decyzję odnośnie wyboru rozmiaru cewnika Foleya należy pozostawić urologowi i pielęgniarce. U dorosłych pacjentów najpopularniejszy jest cewnik w rozmiarze CH 18 (czerwony). 

Z jakiego materiału wykonany jest cewnik pęcherzowy

Dwa podstawowe parametry, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru materiału, z którego wykonano cewnik Foleya jest biozgodność i bakteriostatyczność. Cewnik musi prawidłowo funkcjonować w organizmie – nie może powodować alergii i stanu zapalnego. Ponadto materiał, z którego wykonano cewnik Foleya nie powinien sprzyjać rozwojowi bakteryjnego biofilmu, który jest najczęstszą przyczyną zatykania, przeciekania cewnika i może spowodować zakażenie pęcherza. Do produkcji cewników Foleya najczęściej stosowane są lateks i silikon. Niektórzy producenci powlekają swoje cewniki antybakteryjnymi jonami srebra. Silikonowe cewniki Foleya z reguły mają dłuższy deklarowany maksymalny okres przydatności do stosowania w organizmie, a dodatek srebra może dodatkowo wydłużać przydatność cewnika. W praktyce cewniki Foleya nierzadko tracą drożność albo przeciekają przed upływem maksymalnego interwału wymiany.   

Jonami srebra pokrywa się również specjalistyczne opatrunki przyspieszające leczenie ran.

Jak zapakowany jest cewnik pęcherzowy

Cewnik Foleya jest urządzeniem jednorazowego użytku. Cewniki są jałowe, dla zapewnienia ich czystości dostarczane są one w podwójnym opakowaniu. Sterylność cewnika ma kluczowe znaczenie – wnętrze pęcherza moczowego jest wolne od drobnoustrojów. Obecność bakterii w moczu może wywołać stan zapalny pęcherza i zablokować fizjologiczny odpływ moczu. Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest szczególnie niebezpieczne dla osób w zaawansowanym wieku.

Zakładanie cewnika Foleya

Cewnik Foleya najczęściej wprowadzany jest do pęcherza przez cewkę moczową. Rzadziej bywa zakładany przez powłoki brzuszne albo przez ranę pooperacyjną. Pacjent przed zabiegiem cewnikowania pęcherza powinien w szczególny sposób zadbać o higienę krocza. Przed założeniem cewnika pielęgniarka dezynfekuje ujście cewki moczowej za pomocą preparatu do dezynfekcji błon śluzowych. Następnie pielęgniarka nakłada sterylny żel o właściwościach znieczulających, antybakteryjnych i poślizgowych aby kolejno wsunąć cewnik Foleya do pęcherza moczowego. Jeżeli doszło do zastoju moczu to pojawi się on w cewniku natychmiast po wejściu drenu do pęcherza moczowego. Ostatnim etapem jest wypełnienie balonu uniemożliwiającego wypadnięcie cewnika Foleya z pęcherza moczowego. W zależności od potrzeb pacjent może blokować odpływ cewnika za pomocą korka i oddawać mocz w toalecie. Alternatywnie cewnik można połączyć z workiem do zbiórki moczu, wówczas mocz na bieżąco spływa z pęcherza.  

Usunięcie cewnika Foleya rozpoczyna się od opróżnienia balonu, później wystarczy delikatnie wyciągnąć cewnik. Zdarza się, że pacjenci np. z demencją wyrywają sobie cewnik, powodując uraz cewki moczowej. 

 

Film przedstawia mechanizm działania balonu w cewniku Foleya. Metalowa słomka stanowi model cewki moczowej. Wideo nie pokazuje jak przeprowadza się zabieg cewnikowania pęcherza moczowego.

Pielęgnacja pacjenta z założonym cewnikiem Foleya

W opiece nad pacjentami zacewnikowanymi kluczowe znaczenie ma utrzymanie higieny osobistej oraz regularna wymiana cewnika Foleya. Ponadto ważna jest częsta wymiana worka do zbiórki moczu. Należy również zwrócić uwagę aby worek na mocz zawsze znajdował się poniżej pęcherza i żeby dren odprowadzający mocz nie był zagięty. Uniesienie worka z moczem powyżej linii pęcherza może spowodować cofanie się moczu z worka do pęcherze zwiększając ryzyko zakażenia. Osoba z założonym cewnikiem powinna dbać o prawidłową diurezę (wydalanie moczu). Skąpomocz może faworyzować krystalizację moczu i wzrost biofilmu, których konsekwencją jest zapchanie i przeciekanie cewnika bokiem. Jeżeli zauważysz, że  mocz ma ciemny kolor to prawdopodobnie jest on zagęszczony, a pacjent powinien więcej pić. 

Nadmierna dezynfekcja okolic cewki moczowej może powodować podrażnienie i dyskomfort pacjenta. Niewskazane jest stosowanie płynów na bazie alkoholu do pielęgnacji delikatnych błon śluzowych. 

Jak przepłukać cewnik Foleya

Cewnik Foleya może się zatkać i/lub zacząć przeciekać. Zapchany cewnik moczowy powoduje bolesną tamponadę pęcherza. Ponad to zastój moczu zwiększa ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego, które jest szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku. Cewniki zapychają się ciałami stałymi, które nie powinny występować w moczu. Najczęstszą przyczyną zatykania się cewnika są: osad w moczu, kamień moczowy, skrzep krwi. Przekrój cewnika Foleya ulega również zwężeniu a niekiedy zatkaniu przez biofilm, który w cewce moczowej złuszczyłby się wraz z naskórkiem i zostałby swobodnie usunięty podczas oddawania moczu. Zapchany cewnik należy wymienić na nowy lub przepłukać. 

Płukanie cewnika Foleya i pęcherza moczowego wykonujemy za pomocą sterylnego płynu. Ciecz wtłaczamy przez dedykowane w tym celu odprowadzenie cewnika trójdrożnego lub odprowadzenie moczu w cewniku dwudrożnym. W przypadku cewnika trójdrożnego popłuczyny trafiają bezpośrednio do worka z moczem – płyn jest podawany i usuwany jednocześnie. W cewniku dwudrożnym podajemy i ewakuujemy płyn tym samym ujściem, a czynności te są rozdzielone w czasie. Stosowanie cewnika trójdrożnego jest wskazane do płukania pęcherza gdyż ogranicza ryzyko przepełnienia i uszkodzenia pęcherza.

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Pacjenci z założonym do pęcherza cewnikiem Foleya, niekiedy borykają się z problemem polegającym na przymusie zbyt częstej jego wymiany. Z czasem cewnik może tracić drożność, przez co zaczyna przeciekać albo powoduje tamponadę pęcherzazatrzymanie moczu. Głównym i nieuniknionym powodem, dla którego cewniki się zapychają jest naturalne zjawisko polegające na tworzeniu się biofilmu bakteryjnego – “zarastanie” światła cewnika przez florę bakteryjną. Błędy podczas cewnikowania pęcherza, problemy z higieną osobistą, antybiotykoterapia, niewydolność nerek oraz płeć mogą przyspieszać rozwój biofilmu. Cewnik może również zostać zapchany przez skrzep albo tzw. kamień moczowy, ale inaczej niż w przypadku biofilmu na takie ryzyko narażeni są tylko niektórzy pacjenci. 

Co to jest biofilm i jakie ma znaczenie w patogenezie

Biofilm to śluzowata, trójwymiarowa struktura stworzona przez bakterie przylegające do siebie i podłoża. Bakterie tworzące biofilm wydzielają polisacharydy, tłuszcze i białka, które stanowią dla nich rodzaj rusztowania/szkieletu nadającego odporność na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Biofilm nie jest podatny na penetrację przez antybiotyki i może zawierać enzymy, np. β-laktamazy. Bakterie wytwarzają biofilm w odpowiedzi na różne czynniki środowiskowe – np. w obronie przed antybiotykami. Szacuje się, że biofilm występuje w ponad 70% przypadków infekcji u ludzi. Obecność biofilmu stwierdzono np. w:

 • zakażeniu układu moczowego (ZUM),
 • płytce nazębnej,
 • w ranach przewlekłych (np. Pseudomonas aeruginosa, leczenie ran),
 • zapaleniu płuc (Streptococcus pneumoniae),
 • kolonizacji wszelkich cewników medycznych. 

W pewnym sensie biofilm można uznać za rodzaj prymitywnej tkanki – ewolucyjny krok organizmów jednokomórkowych w stronę wielokomórkowych. Organizacja komórek bakteryjnych w biofilm ułatwia bakteriom zdobycie siedliska i przetrwanie. Biofilm może zawierać różne gatunki bakterii czerpiących wzajemne korzyści z symbiozy.   

Jak cewnikować pęcherz żeby uniknąć zakażeń odcewnikowych

Zabieg cewnikowania pęcherza powinien być przeprowadzony z zachowaniem zasad aseptyki oraz troską o komfort pacjenta. Cewnik Foleya użyty do zabiegu musi być jałowy, a materiał, z którego go wykonano może zawierać substancje bakteriostatyczne – np. jony srebra. Żel do cewnikowania pęcherza również musi być jałowy i jednorazowy. Przystępując do cewnikowania pęcherza należy dokładnie zdezynfekować ujście cewki moczowej

Żel do cewnikowania pęcherza

Istotnym czynnikiem ryzyka podczas zakładania cewnika pęcherzowego jest żel do nawilżania cewki moczowej. Niestety z mojej obserwacji wynika, iż w wielu przypadkach zadanie jakie stawia się żelowi do cewnikowania niesłusznie skupia się jedynie na zapewnieniu komfortu podczas przesuwania drenu przez cewkę do pęcherza moczowego. Wiele osób zwraca uwagę tylko aby żel zmniejszał tarcie i zawierał znieczulającą lidokainę – nieświadomi ryzyka wielokrotnie używają tej samej tubki żelu. Prawidłowo żel do cewnika powinien: nawilżać, być sterylny i jednorazowy (np. 5 – 10 ml w strzykawce) i poza anestetykiem (znieczula) powinien zawierać również substancję bakteriobójczą.

Aktualnie na rynku dostępne są żele do cewnikowania z przeciwbakteryjną chlorheksydyną. Nie jest to jednak optymalny dezynfektant dlatego, że działa na ścianę komórkową bakterii czyli głównie na bakterie gram – dodatnie. Podczas gdy głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego są bakterie gram – ujemne (mają szczątkową ścianę komórkową). Dlatego najważniejsze jest, żeby żel do cewnikowania pęcherza był jednorazowy. 

Smutnym faktem jest, to że niektórzy pacjenci wielokrotnie używają tego samego żelu podczas  samocewnikowania ze względów ekonomicznych. 

Utrzymywanie cewnika pęcherzowego – higiena osobista

Najczęstszą bakterią stwierdzoną podczas zakażenia układu moczowego (ZUM) jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) bytująca w ludzkim układzie pokarmowym i wydalana wraz z kałem. Wskazuje to wprost na konieczność zachowania prawidłowej higieny osobistej

Worek do zbiórki moczu, zawsze powinien być poniżej cewki moczowej. Ewentualne cofanie moczu z worka do cewnika i dalej do pęcherza grozi kontaminacją, rozwojem biofilmu i zakażeniom. Worek na mocz należy zmienić na nowy nie rzadziej niż raz na dwa dni. Bakteria obecna we florze fizjologicznej człowieka – Proteus sp. może się poruszać z worka do pęcherza powodując stan zapalny. Ponadto aktywność biochemiczna Proteus zmienia pH moczu i powoduje wytrącanie kamieni moczowych mogących zapchać układ moczowy. 

Mechaniczne płukanie cewnika (o ile urolog) nie zalecił inaczej również nie jest wskazane i może stanowić wrota zakażenia. 

Zapchany cewnik Foleya – przeciek albo tamponada pęcherza

Rozwój biofilmu prowadzi do zwężenia przekroju cewnika aż do jego całkowitego zatkania. Gdy światło cewnika zaczyna się zamykać ciśnienie moczu może spowodować, że będzie on wydostawać się pomiędzy cewnikiem a ścianą cewki – przeciekać. Całkowite zatkanie cewnika przez biofilm, kamień lub skrzep może wywołać tamponadę pęcherza moczowego.  

Kto jest narażony na zakażenie układu moczowego 

Kobiety narażone są na infekcje układu moczowego bardziej niż mężczyźni. Krótsza cewka moczowa sprawia, że bakterie mają krótszą drogę do pęcherza właśnie u kobiet. 

Zakażenia układu moczowego obserwowane są częściej u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci z niewydolnością nerek, sikają rzadziej i w mniejszych ilościach. Dlatego ich układ moczowy jest rzadziej płukany co sprzyja rozwojowi biofilmu i krystalizacji. Zastój moczu sprzyja rozwojowi bakterii. Długotrwała antybiotykoterapia i obniżona odporność również predysponują do ZUM. Przewlekłe cewnikowanie zwiększa ryzyko zakażenia układu moczowego. Osoba z założonym cewnikiem do pęcherza powinna przyjmować dużo płynów żeby produkować/wydalać więcej moczu – fizjologiczne płukanie cewnika pozytywnie wpływa na utrzymanie jego drożności.

 

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Prostata (stercz, gruczoł krokowy) wchodzi w skład męskiego układu moczowo-płciowego. Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka łagodnego przerostu prostaty. Powiększenie gruczołu krokowego może być również związane z infekcją albo nowotworem. Powiększenie prostaty objawia się obniżającymi komfort życia problemami z oddawaniem moczu (mikcja). Trudności z sikaniem u mężczyzn nie zawsze muszą być związane z prostatą. Leczenie farmakologiczne najczęściej usprawnia odpływ moczu, a regularne konsultacje urologiczne zmniejszają ryzyko poważnych powikłań. Higiena osobista jest czynnikiem minimalizującym ryzyko problemów z prostatą.   

Czym jest prostata

Prostata jest częścią męskiego układu rozrodczego. Wytwarza mleczną substancję stanowiącą składnik nasienia (sperma). Ponad to prostata pełni rolę przełącznika pomiędzy oddawaniem moczu a wytryskiem (ejakulacja). Gruczoł krokowy kształtem i wielkością przypomina orzech włoski i zlokalizowany jest tuż pod pęcherzem moczowym, w pobliżu odbytnicy. Przez miąż prostaty przechodzi cewka moczowa – w tym miejscu uchodzą do niej nasieniowody. Dlatego zmiany wielkości stercza (np. stan zapalny, przerost) mogą powodować ucisk na cewkę moczową i utrudniać oddawanie moczu oraz problemy z ejakulacją i erekcją (wzwód penisa).

Przerost prostaty

Prosta może ulec powiększeniu w związku z wiekiem, stanem zapalnym albo ze względu na proces nowotworowy. Zapalenie prostaty może mieć podłoże bakteryjne albo jest określane jako przewlekłe, którego przyczyny nie są jasne. Przerost prostaty w pierwszej kolejności powoduje ucisk na cewkę a później na pęcherz moczowy. Podrażniony w ten sposób pęcherz może dawać objawy zespołu pęcherza nadreaktywnego polegające głównie na problemach w oddawaniu moczu. 

Bakteryjne zapalenie prostaty

Za nawet 80% przypadków bakteryjnego zapalenia odpowiadają bakterie Escherichia coli, które naturalnie występują w jelitach. Świadczy to tym jak ważną rolę w przeciwdziałaniu tej dolegliwości odgrywa higiena osobista.

Łagodny przerost prostaty

Prostata powiększa się wraz z wiekiem, przyczyny tego zjawiska nie zostały wyjaśnione, ale uważa się że mają związek ze spadkiem stężenia najważniejszego męskiego hormonu – testosteronu. Andropauza (męska menopauza) i łagodny przerost prostaty dotykają co drugiego mężczyznę po 50 roku życia. 

Objawy przerostu prostaty

Głównym objawem przerostu prostatykłopoty z oddawaniu moczu.

 • Trudność w inicjacji i zakończeniu sikania. Słaby lub przerywany strumień moczu albo kropelkowe oddawanie moczu. Proces oddawania moczu jest istotnie wydłużony.
 • Częstomocz – częste oddawanie małych ilości moczu, oddawanie moczu w nocy (nykturia).
 • Naglące uczucie parcia na mocz.
 • Uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.
 • Ból podczas oddawania moczu.

Z czasem symptomy mogą się nakładać i ulegać nasileniu, niekiedy prowadząc do zatrzymania moczu. Jeżeli naturalny odpływ moczu z pęcherza nie nie jest możliwy to konieczne jest cewnikowanie pęcherza moczowego z pomocą np. cewnika Foleya

Trudności w oddawaniu moczu nie muszą oznaczać problemów z prostatą

Problemy z mikcją nie muszą być związane z prostatą czy w ogóle z układem moczowym. Np. zaparcie również  może powodować ucisk na układ moczowy i problemy z oddawaniem moczu. Wtedy pomocna okaże się lewatywa. Kamica nerkowa, pęcherz nadreaktywnwy, infekcja, nowotwór to przykłady innych schorzeń urologicznych, które mogą powodować zastój moczu. Dlatego problemów z oddawaniem moczu nie wolno lekceważyć – konieczna jest konsultacja z urologiem.

Badanie prostaty per rectum

Mężczyźni po 40 roku życia powinni odbywać kontrolne wizyty u urologa (raz w roku). Rozrost stercza może postępować bezobjawowo przez lata, a wczesne rozpoznanie łagodnego przerostu prostaty może uchronić przed rakiem. Problemy z oddawaniem moczu u mężczyzn mogą wskazywać na konieczność pilnego badania gruczołu krokowego. 

Tylna część prostaty sąsiaduje z odbytnicą co umożliwia jej badanie palpacyjne przez odbyt. Kontrola prostaty odbywa się w pozycji stojącej, łokciowo-kolanowej lub leżąc na boku z podwiniętymi do klatki piersiowej kolanami. Do badania używane są jednorazowe rękawiczki (zmniejszają ryzyko infekcji) oraz żel, który ułatwia poślizg (czasami z dodatkiem substancji znieczulającej) i poprawia komfort pacjenta. Podczas badania palcem urolog ocenia wielkość, kształt i konsystencję gruczołu krokowego. Najczęściej równolegle z badaniem per rectum przeprowadzane jest badanie USG (pęcherz musi być wypełniony). Po badaniu fizykalnym i obrazowym lekarz może zlecić badania laboratoryjne krwi (pobranie krwi w domu) i moczu. 

badanie prostaty

Masaż prostaty

Niektórzy uważają, że masaż prostaty wykonywany przez odbyt może łagodzić dolegliwości związane z zapaleniem tego gruczołu (np. ułatwić oddawanie moczu). Masaż jest metodą manualną dlatego brakuje badań naukowych mogących jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć tej teorii. Jednocześnie w przeiegu ostrego zapelania stercz może być dotkliwy dlatego jego masaż jest przeciwwskazany. Poniżej przedstawiam niektóre argumenty zwolenników masażu prostaty.

 • Manualna stymulacja stercza łagodzi napięcie mięśniowe przez co zmniejsza ból.
 • Masaż prostaty ułatwia oddawanie moczu lub ejakulację.
 • Masowanie stercza poprawia cyrkulację krwi.
 • Rozmasowanie wzrusza biofilm bakteryjny będący źródłem infekcji przez co ułatwia jego penetrację antybiotykom. 

Masaż prostaty w celach medycznych jest kontrowersyjny ze względu na stosowanie tej techniki do celów erotycznych. Prostata jest unerwiona (wrażliwa), dlatego jej stymulacja może być przyjemna dla nektórych mężczyzn. Masowane stercza może wiązać się z powikłaniami – np. krwawienie na które narażone są szczególnie osoby z hemoroidami (żylaki odbytu).

Leczenie łagodnego przerostu prostaty

W lżejszych przypadkach poprawę może przynieść zmiana stylu życia. Przy bardziej nasilonych objawach możliwe jest leczenie farmakologiczne (poprawa na poziomie 80) lub chirurgiczne. Wskazaniem do zabiegu z reguły są duże zmiany w obrębie stercza, bardzo nasilone objawy lub bezskuteczność leczenia farmakologicznego.  

Leki na przerost gruczołu krokowego

W leczeniu stosuje się substancje na nadciśnienie tętnicze, które zmniejszają napięcie mięśni gładkich wyścielających również układ moczowy i ułatwiają mikcję. Inna grupa leków to inhibitory 5-α-reduktazy spowalnające przekształcanie testosteronu w jego aktywniejsza formę (dihydrotestosteron), której nadiar powoduje łysienie (łysienie androgenowe) i przerost prostaty. Ciekawostką wśród leków stosowanych na łagodny przerost prostaty jest substancja na zaburzenia erekcji o nazwie tadalafil (Cialis), której prekursorem jest słabszy i mniej trwały sildenafil (np.Viagra). 

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Cewnik Foleya (Foley’a) jest najpopularniejszym cewnikiem pęcherzowym wykorzystywanym w urologii. Służy do opróżniania pęcherza moczowego. Charakterystycznym elementem jego budowy jest balon, który zapobiega wypadnięciu cewnika z pęcherza. Cewnik Foleya może być wykonany z lateksu lub silikonu, czasami z dodatkiem bakteriostatycznego srebra. Interwał wymiany cewnika wynosi od 2 do 4 tygodni. Wydłużanie czasu zmiany cewnika zwiększa ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej. Pacjent z cewnikiem założonym na stałe powinien szczególnie dbać o higienę osobistą żeby zapobiec zakażeniu pęcherza. Cewnikowanie w celach higieniczno-opiekuńczych nie jest zalecane ze względu na ryzyko powikłań. U chorych ze stałą niemożnością opróżnienia pęcherza coraz popularniejsze jest samodzielne cewnikowanie przerywane.

Do czego służy cewnik Foleya

Podstawowym przeznaczaniem cewnika Foleya jest udrożnianie cewki moczowej w związku z zatrzymaniem moczu. Zjawisko to polega na niemożności całkowitego opróżnienia pęcherza w sposób samodzielny. Zatrzymanie moczu częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, rośnie wraz z wiekiem i powiązane jest ze starzeniem się gruczołu krokowego (łagodny przerost prostaty). Cewnik Foleya stosowany jest do ciągłego/przewlekłego cewnikowania pęcherza moczowego.

Płukanie pęcherza za pomocą trójdrożnego cewnika Foleya ułatwia usuwanie skrzepów krwi zapychających moczowód podczas krwiomoczu dzięki czemu możliwy jest odpływ uryny. Na oddziałach ginekologiczno-położniczych cewnik Foleya stosowany jest przede wszystkim do mechanicznej preindukcji porodu – przyspiesza dojrzewanie szyjki macicy.

Od czego zależy częstotliwość wymiany cewnika

Jak często wymieniać cewnik? Wymiany cewnika Foleya dokonujemy zgodnie z instrukcją konkretnego produktu. Trwałość cewnika zależy od tego, z jakiego materiału jest on wykonany. Ogólna zasada mówi, że cewniki zrobione z lateksu wymienia się, nie rzadziej niż co 14 dni a cewniki silikonowe mogą być stosowane maksymalnie przez 30 dni. Niektórzy producenci gwarantują trwałość cewników silikonowych nawet do 60 dni, jednak aktualnie uważa się, że wymiana cewnika rzadziej niż co 30 dni zwiększa ryzyko infekcji. Cewniki silikonowe mogą być pokryte dodatkową powłoką z jonami srebra. Srebro ma za zadanie spowolnić rozwój biofilmu na cewniku. Biofilm, który odkłada się na ściankach drenu zbudowany jest ze złuszczających się komórek nabłonka, śluzu i bakterii. Powstawanie biofilmu jest naturalnym procesem, który skraca żywotność cewnika, grozi zatkaniem światła drenu i zakażeniem (przeczytaj – dlaczego cewnik się zapycha, a mocz cieknie bokiem).

Wydłużenie interwału wymiany cewnika wbrew zaleceniom producenta prowadzi do zakażenia układu moczowego (ZUM). W skrajnych przypadkach może doprowadzić do „sklejenia” drenu ze ścianą cewki. Wówczas wymiana cewnika jest bolesna, grozi krwawieniem.   

W praktyce dość często zdarza się, że cewniki muszą być wymienione przed upływem terminu ich ważności ze względu na utratę drożności.

Zapobieganie infekcjom u osób z cewnikiem

U pacjentów cewnikowanych nie stosujemy antybiotykoterapii profilaktycznej gdyż prowadzi ona do antybiotykooporności. Obecność bakterii w moczu (bakteriuria, bakteriomocz) bez dolegliwości bólowych lub gorączki nie jest wskazaniem do antybiotykoterapii. Rozwojowi zakażenia zapobiegają odpowiednia higiena osobista i systematyczna wymiana cewnika.

Bakteriurii nie wolno jednak lekceważyć – należy wnikliwie obserwować ewentualny rozwój objawów u pacjenta. Zakażenie układu moczowego może być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych.

Pielęgnacja chorych z cewnikiem Foleya

Osoba z założonym cewnikiem musi dbać o higienę osobistą – łącznie z dezynfekcją ujścia cewki moczowej. Do higieny okolic intymnych nie należy stosować preparatów zawierających alkohol gdyż działają drażniąco na błony śluzowe. Osoby z cewnikiem powinny dużo pić, przepływ moczu zapobiega zatykaniu cewnika. Kroplówki pomagają w utrzymaniu drożności cewników pęcherzowych u pacjentów, którzy mają trudności w przyjmowaniu płynów drogą pokarmową. Worek na mocz, powinien być wymieniany co 2 –3 dni.

Cewnikowanie mężczyzn i kobiet

Założenie cewnika Foleya u mężczyzny jest trudniejsze niż u kobiety. Męska cewka moczowa liczy około 18 cm długości, podczas gdy żeńska 5 cm. Dodatkowo męska cewka moczowa przechodzi obok gruczołu krokowego (stercz, prostata), którego przerost może utrudniać zabieg cewnikowania pęcherza. Istotnym krokiem podczas zakładania cewnika jest nawilżenie cewki moczowej za pomocą specjalistycznego żelu. Poślizg zmniejsza dyskomfort pacjenta podczas zabiegu oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia cewki i krwawienia. Żele do cewnikowania zawierają dodatkowo substancję znieczulającą i antybakteryjną. Urazy cewki moczowej mogą prowadzić do zwężenia jej światła, co może utrudniać późniejsze cewnikowanie. Obecność cewnika założonego przez cewkę uniemożliwia aktywność seksualną szczególnie mężczyznom.

Zakładanie cewnika Foleya – zabieg

Cewnikowanie pęcherza jest zabiegiem inwazyjnym. Zabieg przeprowadzany jest z zachowaniem aseptyki. Pielęgniarka rozpoczyna od zdezynfekowania ujścia cewki moczowej za pomocą specjalnego płynu. Taki antyseptyk nie zawiera alkoholu i nie podrażnia delikatnych okolic intymnych. Następnie przygotowywane są jałowe i jednorazowe materiały – cewnik i żel. Specjalistyczne żele do cewnikowania zapewniają nawilżenie (poślizg), znieczulenie i zapobiegają zakażeniu. Poślizg ułatwia cewnikowanie i zmniejsza ryzyko mechanicznego podrażnienia cewki. Na końcu napełniany jest balon, który utrzymuje cewnik w ciele pacjenta. Do wypełnienia balonu stosowany jest glicerol, rzadziej sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Ujście cewnika można połączyć z workiem do zbiórki moczu. Taki worek umieszczamy poniżej pęcherza – żeby ułatwić grawitacyjne opróżnienie pęcherza i zapobiec jego cofaniu. Osoby chodzące mogą mocować worek np. na udzie. Chorym leżącym przymocowujemy worek do ramy łóżka, poniżej materaca. Ujście cewnika można również zabezpieczyć za pomocą korka – wtedy pacjent opróżnia pęcherz chodząc do toalety.

Cewnik dwudrożny i trójdrożny – budowa cewnika Foleya

Najczęściej stosowany jest dwudrożny cewnik Foleya, który służy do mechanicznego opróżniania pęcherza. W takim urządzeniu jeden z kanałów przeznaczony jest do odprowadzania moczu, a drugi do napełnienia balonu. Balon kotwiczy cewnik w pęcherzu moczowym – zapobiega jego wysunięciu. Dzięki temu cewnik może pozostawać w ciele chorego przez dłuższy czas a pacjent może się w miarę swobodnie poruszać.

Trójdrożny cewnik Foleya posiada dodatkowy, trzeci kanał umożliwiający płukanie pęcherza. Ten rodzaj cewnika jest bardzo pomocny np., kiedy występuje krwawienie z pęcherza, wówczas z jego pomocą można usunąć skrzepy. Dwudrożny cewnik uległby szybkiemu zatkaniu przez skrzepy, co uniemożliwiłoby pacjentowi oddawanie moczu.

Przeczytaj artykuł na temat budowy, rozmiarów i zasady działania cewników Foleya.

Cewnikowanie pęcherza w celach opiekuńczo-higienicznych

Cewniki pęcherzowe nie są zalecane, jako środek ułatwiający opiekę nad pacjentem leżącym w domu opieki ze względu na ryzyko rozwoju zakażenia. Do celów opiekuńczo-higienicznych lepsze są nieinwazyjne cewniki zewnętrzne (uridony). Uridon zakładany jest na penisa podobnie jak prezerwatywa. Niestety stosowanie uridonów ograniczone jest do mężczyzn. 

Uridon

Na zdjęciu widoczny jest cewnik zewnętrzny wsunięty na palec.

W niektórych przypadkach założenie cewnika pęcherzowego u starszej, ale niesamodzielnej osoby może być uzasadnione. Zdarza się, że głównym opiekunem starszej osoby leżącej jest współmałżonek w podobnym wieku, który nie ma siły na częste zmiany pampersa. Leżenie w mokrej pielusze grozi rozwojem odleżyn, aby temu zapobiec można rozważyć cewnikowanie na stałe.

Cewnikowanie przerywane alternatywa dla cewnika Foleya

Ze względu na niską ilość powikłań, coraz powszechniejsze staje się cewnikowanie przerywane. Czyli cewnik nie jest zakładany na stałe. Warto podkreślić, że np. po 5 latach stałego cewnikowania istotnie rośnie ryzyko rozwoju nowotworu pęcherza. W przypadku cewnikowania przerywanego pacjent (samocewnikowanie) lub jego opiekun wykonują cewnikowanie 1 – 2 razy dziennie w celu opróżnienia pęcherza. Pomiędzy cewnikowaniami pacjenci mogą oddawać mocz w sposób naturalny. Niepełne opróżnianie pęcherza prowadzi do zakażenia układu moczowego. Ta metoda zasługuje na uwagę szczególnie ze strony pacjentów, którzy „nie dosikują”. 

Czyste przerywane samocewnikowanie jest prostsze dla mężczyzn – ze względu na budowę anatomiczną ujście cewki jest oddalone od tułowia. Kobiety czasami muszą wspomagać się lusterkiem żeby odnaleźć cewkę moczową. Przeszkolony opiekun poradzi sobie z cewnikowaniem niezależnie od płci pacjenta.

Cewnikowanie pęcherza moczowego w warunkach domowych

Założenie cewnika Foleya można przeprowadzić w domu pacjenta. Taka forma pomocy jest bardzo wygoda zarówno dla pacjenta jak i jego opiekunów. Wykonanie zabiegu warto jest powierzyć doświadczonej pielęgniarce – zabieg musi być wykonany z zachowaniem zasad aseptyki, a przeprowadzenie cewnika przez prostatę może być trudne. Pomoc w założeniu cewnika w domu można uzyskać tu – cewnikowanie pęcherza Gdynia.